‏16/06/2019

 

מדיניות הגנת הפרטיות

מדיניות הגנת פרטיות זו מהווה חלק  מתנאי השימוש ("תנאי השימוש") באתר clinicaonline.co.il. הגדרות המופיעות במדיניות הגנת פרטיות זו הן כמוגדר להלן או בתנאי השימוש.

הנהלת האתר מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים  באתר  להלן "האתר". תנאים אלה ילמדו אותך מהי מדיניות הפרטיות הנהוגה באתר ובאיזה אופן משתמשת הנהלת האתר במידע הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר. השימוש באתר ובכלל זה בשירותים ובתכנים הכלולים בו מעיד על הסכמתך למדיניות הגנת פרטיות זו (להלן: "מדיניות הפרטיות") ולתנאים נוספים המופיעים באתר, לרבות תנאי השימוש והוראות נוספות שייתכן ויופיעו במהלך השימוש באתר. מדיניות זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והיא מתייחסת, כמובן, גם לנשים.

מסירת פרטים לאתר

השימוש באתר דורש הזדהות. מתבצעת באמצעות שם משתמש וסיסמא ובמקרים מסוימים, לפי בחירת המשתמש, גם במספר הטלפון הנייד. כמו כן, לתפעול שוטף של האתר יש להכניס פרטים אישיים כגון מספר ת.ז, כתובת, מספר רשיון רופא.

אי מסירת הפרטים עלולה למנוע את אפשרותך להשתמש באתר.

כאשר אתה מוסר פרטים אישים של צד שלישי, כגון לקוחות, אתה מצהיר כי קיבלת את הסכמתו המפורשת למסירת פרטיו להנהלת האתר.

מידע שנאסף במהלך השימוש באתר

הנהלת האתר אינה עושה כל שימוש בפרטים שהכנסת באתר מלבד לצורך תפעול השירותים עבורך באתר. בעת השימוש שלך באתר, הנהלת האתר שומרת במאגר את המידע שהוספת לאתר, לרבות תכנים שיצרת או טענת לאתר, מידע או פרסומות ששלחת באמצעות האתר אך אינה  אוספת מידע על נוהגיך באתר, על העמודים שבהם צפית, השירותים שעניינו אותך.  מקום המחשב ונתוני כתובת האינטרנט (IP Address) שבאמצעותם ניגשת לאתר נשמרים אך ורק במידה ומסרת אותם להנהלת האתר, לצורך הגנה על המידע שלך.

בנוסף, הנהלת האתר אינה עושה כל שימוש בשירותיהם של צדדים שלישיים כדי לאסוף ולנתח מידע אנונימי, סטטיסטי, או מצרפי (אגרגטיבי) בקשר עם השימוש באתר, לרבות מידע שנוגע לפרטיך ולפעילותך באתר .

השימוש במידע

הפרטים שתמסור במהלך השימוש שלך באתר, ישמרו במאגר הלקוחות של קליניקה אונליין בע"מ, שמספרו הוא  700065104, בשרתים של הנהלת האתר.

השימוש באתר ו/או מתן הסכמתך לתנאי מדיניות הפרטיות מעידים על כך כי הנך מסכים שפרטיך יישמרו וינוהלו במאגר זה למטרות המפורטות להלן:

כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים באתר ובכלל זה לצפות בפרטיך, לבצע פעולות באופן עצמאי  באתר.

ליצירת הקשר אתך כשהנהלת האתר סבורה שקיים צורך בכך;

לצורך ניהול לקוחות על ידי הנהלת האתר,

לצורך ניהול הלקוחות שלך,

לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של האתר.

מסירת מידע לצד שלישי

הנהלת האתר לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר, אלא במקרים הבאים:

אם תפר את תנאי השימוש והרכישה באתר, או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות הנחזות על ידי הנהלת האתר כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה;

או אם יתקבל בידי הנהלת האתר צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי;

בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין הנהלת האתר;

בכל מקרה שהנהלת האתר תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי;

אם הנהלת האתר תארגן את פעילותה או את פעילות האתר במסגרת אחרת וכן במקרה שתשנה את המבנה המשפטי או תתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי – היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש את המידע שבמאגר המידע של הנהלת האתר ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

Google apps

הנהלת האתר אינה עושה כל שימוש במידע שנשלף מגוגל על ידי התחברות לאפליקציות גוגל,  מלבד לצורך תפעול השירותים עבורך באתר, לפי הסכמתך ואישורך. המידע שנשלף (פגישות, אנשי קשר או מסמכים),  מסונכרן בין אפליקציית גוגל ותוכנת ClinicaOnline בהתאם לבקשתך ובאישורך כפי שהתקבל בטופס ההסכמה בעת הפעלת הסינכרון לגוגל.

            Google Calendar: הסינכרון לגוגל מאפשר העתקת פגישות מגוגל לאתר ולהפך.

            Google Contacts: סינכרון לאנשי קשר מאפשר סינכרון אנשי קשר מהאתר לגוגל.

Google Drive              : מאפשר להעלות קבצים מהשרת לגוגל.

Google Extension

הרחבה של גוגל הנקראת File View  משמשת לקוחות, לפי דרישתם, לשמירת קישור למסמכים שנשמרו על המחשב של הלקוח או בענן של הלקוח, בתוך תוכנת ClinicaOnline.המסמכים עצמם אינם נגישים מבחינת הנהלת האתר וממילא לא נעשה כל שימוש במידע שבהם.

Cookies

הנהלת האתר רשאית להשתמש ב'עוגיות' (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. 'עוגיות' הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי הנהלת האתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. העוגיות אינן מכילות מידע על הרגליך ואינן מכילות פרטים אישים ומידע רגיש.

לא ניתן להשתמש באתר זה ללא שימוש בעוגיות.

אבטחת מידע

הנהלת האתר מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי הנהלת האתר, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, הנהלת האתר לא מתחייבת שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

זכות לעיין במידע, לתקנו או למחקו

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981- כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשה בכתב או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. החברה אינה שומרת מידע שאינו גלוי למשתמש עצמו ואינו ניתן לשינוי על ידי המשתמש.

שינויים במדיניות הפרטיות

הנהלת האתר רשאית לשנות  בכל עת את מדיניות הפרטיות ומבקשת מהמשתמש לשוב ולעיין במדיניות פרטיות זו מעת לעת. אנו נעדכן את המשתמשים בכל שינוי מהותי בתנאי מדיניות פרטיות זו בדף הבית של האתר. שינויים מהותיים ייכנסו לתוקף ארבעה-עשר (14) ימים לאחר שהודעה נמסרה באתר. כל שאר השינויים במדיניות הפרטיות ייכנסו לתוקף באופן מיידי והמשך השימוש באתר לאחר השינוי בתנאים מעיד על הסכמתך לתנאים החדשים של מדיניות הפרטיות. במידה שמדיניות הפרטיות תתוקן בכדי להיענות לכל דרישה חוקית, התיקונים עשויים להיכנס לתוקף באופן מיידי, או כפי שנדרש על פי הדין, וללא כל הודעה מוקדמת. אם אינך מסכים עם התנאים החדשים, עליך לחדול מלעשות שימוש נוסף באתר.

 

בכל עת תוכל לעיין במדיניות הפרטיות העדכנית באמצעות לחיצה על הקישור המתאים באתר